Vi jobber opplevelsesbasert og tar i bruk flere verktøy for å komme

i berøring med det som er viktig for deg. Vi har tillit til at når vi tar kunsten og leken på alvor, vil vi utvide vår bevissthet og bli helere mennesker som er bedre i stand til å ta vare på oss selv og andre.