top of page
BMS-Facebook-reklame.jpg

Besøk Senter for mestring på årets Body Mind Spirit Festival på Norges varemesse i Lillestrøm 8.-10. nov 2019! Du finner oss på stand nr 313 hele festivalen.

 

Vi holder foredrag/workshop både lørdag 9. nov kl 12:00 i rom 3 og søndag 10. nov 

kl 13:00 i rom 2!

Temaet for foredraget/workshopen er:
TURN YOUR SHIT TO GOLD: KUNST- OG UTTRYKKSMETODER SOM ALKYMI

 

Kunst- og uttrykksmetoder har sine røtter i urgamle tradisjoner hvor kunst blir anvendt til helbredelse. Her kan du lære hvordan metodene anvendes i terapi og veiledning. Vi vil også lede deg inn i skapende arbeid hvor du kommer med et selvvalgt tema du vil utforske. Ved bruk av metodene kan du få innsikt i egne blokkeringer og behov samtidig som du vil kunne lære å bruke kunstuttrykk som et kraftfullt verktøy til forandring. I kunst- og uttrykksterapi bruker vi alle kunstformene som bilde, dans, bevegelse, musikk, poesi og drama i den terapeutiske prosessen. Det er både en verbal og ikke verbal form for terapi med en forankring i fenomenologien der sansene står sentralt.

Foredrag og kunst- og uttrykksterapiøvelse blir ledet av psykoterapeutene fra Senter for mestring: Miriam Segal og Katrine Lie-Jensen. Les mer om oss på: www.senterformestring.no

Jeg har i perioder, siden slutten av 1990-tallet, gått i forskjellige terapiformer, som har vært mer eller mindre virkningsfulle. Å få delta på Magisk midtsommer står i en særstilling, ved at jeg for første gang erfarer at grublerier jeg har slitt med i årevis, er blitt visket ut i mitt sinn, og jeg har fått sjelefred. Takk skal dere ha.

Mannlig deltaker

Hva er kunst? Kunst er det som berører dine sanser og bringer deg til en annen dimensjon. Dette fikk jeg oppleve på workshopen "Magisk Midstommer" på St. Hans aften. Menneskemøter, samtaler, musikk, bildeskaping, fysiske handlinger som brenning av gammelt grums ga meg en spirituell opplevelse. Takk!”

Kvinnelig deltaker

bottom of page