top of page
Mine tjenester

Se kalender for tilgjengelighet, og for å bestille time. Finner du ikke noe ledig tidspunkt som passer deg, kan du kontakte meg (se kontaktinfo nederst på siden), så finner vi et annet tidspunkt.

1Skyggespill Tone Mutan 2018 orig lav op

Gratis intro: Traume og tilstedeværelse

Det er kanskje ikke helt overraskende, men det oppleves ofte som lettere å være tilstede i her-og-nå, når man er alene enn når man er sammen med andre. Vaner, roller og forsvarsstrategier kan komme til syne i møte med andre og komme i veien for opplevelsen av deg selv i øyeblikket. En grunn til dette kan være traumatiske opplevelser i fortida. Tilstedeværelsestrening er et tilbud til deg som ønsker å lære om, øve på og forbedre evnen til å være deg selv og tilstede i øyeblikket, selv når du er sammen med andre.

 

Vi trener oss i

 • å ikke miste kontakten med oss selv i møte med andre og i utfordrende situasjoner;

 • å møte andre som opplever utfordringer, på en god måte;

 • å hente oss inn igjen og komme tilbake til øyeblikket, ro og opplevelsen av trygghet, når vi har mistet kontakten med dette, slik at vi ikke lenger behøver å frykte slike situasjoner.

Introkurset er gratis, men det er begrenset antall plasser, så du må melde deg på. Har du spørsmål, kan du kontakte meg på info(a)relationrevolution.com eller 41150595.
Du kan også like min Facebook-side for informasjon om dette og andre tilbud: https://www.facebook.com/miriamsegalpage eller bli medlem av min gratis Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/relationrevolutiongroup

 

Om det er deltakere på kurset som ikke snakker eller forstår norsk, blir kurset holdt på engelsk.

OBS! Kurset holdes på Senter for mestring, Underhaugsveien 9B, Oslo.

CEA-workshop

CEA-metoden™

Hva om du kunne erfare det å nå målene dine og oppfylle drømmene dine på en måte som er moro og uten risiko for å mislykkes?

Mange av oss har hørt fortalt om loppene som ble trent til ikke å hoppe utenfor esken de ble plassert i. Et lokk ble satt på esken slik at hver gang de hoppet for høyt, slo de hodet i lokket. Når de hadde lært å hoppe kun høyt nok til å unngå å slå hodet, ble lokket fjernet. Likevel oppførte loppene seg som om lokket fortsatt var der.

Mange mennesker oppfører seg som loppene, dvs at de lever innenfor usynlige grenser og rammer som ikke lenger er der.

På kurset i CEA-metoden™ kan du 

 • lære å hjelpe deg selv å bevege deg utenfor de gamle rammene, ikke bare tenke og visualisere dem. 

 • lære om hvordan nå mål og oppfylle drømmer i stedet for bare å drømme om dem eller sitte fast i ønsketenkning, håpløshet eller frykt for å mislykkes.


Det er her reisen begynner! Lær om CEA-metoden™ og hvordan anvende den, så gi den et forsøk!

Studie gruppe

Fenomenologisk kommunikasjon for KUTerapeuter

Dette kurset er forbeholdt kunst- og uttrykkspsykoterapeuter. Det er et online kurs som går over åtte mandager høst 2020. Online-timene varer i 1,5 time og omfatter en teoretisk del og en praktisk del.

 

Noen av målene med kurset:

 • forbedret evne til å romme dine egne og klientens opplevelser

 • forbedret evne til kontakt og opplevelse av øyeblikket

 • forbedret evne til å sette ord på opplevelser

 • forbedret evne til nysgjerrighet, resiliens, lek, empati, følsomhet, reseptivitet, og omsorg inklusiv egenomsorg

 • forbedre evne til å legge merke til og legge til side egen forforståelse, antakelser, fortolkninger, fordommer m fl

 • forbedret evne til spontanitet

 • opplevelse av økt tillit til deg selv i møte med dine klienter

 

Minimum antall deltakere: 5

Maksimum antall deltakere: 16

 

Kurset holdes på Zoom med mindre annet er oppgitt.

 

Pris: kr 1000,-

Påmelding: https://system.easypractice.net/event/fenomenologisk-kommunikasjon-for-kunst-og-uttrykkspsykoterapeuter-fccca innen 31. august 2020

Tidspunkt: 18:00-19:30

Datoer (med forbehold om endring):

7., 14. og 28. sept

5., 19. og 26. okt

2. og 9. nov

Deltakelse forutsetter at kursavgiften er betalt. Kursavgiften er ikke refunderbar. Faktura sendes ut senest innen påmeldingsfristen. Du kan også betale med Vipps til 54618 Relation Revolution.

 

Spørsmål: 411 50 595 eller info@relationrevolution.com 

Kurs / Workshop
Kontakt
bottom of page