top of page
Mine tjenester

Se kalender for tilgjengelighet, og for å bestille time. Finner du ikke noe ledig tidspunkt som passer deg, kan du kontakte meg (se kontaktinfo nederst på siden), så finner vi et annet tidspunkt.

Guy i genser på stranden

Psykoterapi / Coaching / Opplæring

Jeg er veldig opptatt av koplingen og flyten mellom kropp, sinn og sjel, samt empatiske møter og et helhetlig syn på livet og det å være i verden. Du kan velge mellom timer på 45 eller 90 minutter, på nett eller med fysisk oppmøte. Timene er fordelt ca 50-50% mellom terapi/coaching og opplæring, der pedagogiske prinsipper som opplysning og øvelser, benyttes. Terapi dreier seg ofte om å lære å tenke og handle på en ny mate. Ordtaket "man kan ikke lære en gammel hund nye kunster" har vist seg å ikke stemme.

Jeg tilbyr også terapitimer med EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), en psykoterapeutisk behandingsform som kan minske ubehaget knyttet til ubehagelige eller traumatiske opplevelser i fortida.

EMDR integrerer elementer fra flere behandlingstilnærminger som kognitiv terapi og avslappingsøvelser. En sentral del av terapien er bruk av ulike former for bilateral stimulering som øyebevegelser, auditiv eller taktil stimulering. Teorien er at ulike former for bilateral stimulering alternativt vil involvere høyre og venstre hjernehalvdel og at denne alternative stimuleringen og det doble oppmerksomhetsfokus (både på traumet og stimuleringen) øker tempoet i informasjonsbehandlingen.


OBS! Jeg er under opplæring i EMDR.

Nakke- og skuldermassasje

Energi medisin / Energibehandling

Energimedisin er en metode for å overføre helbredende energi til en klients kropp gjennom hendene til en utøver med intensjonen om å gjenopprette eller balansere kroppens energifelt for å oppnå bedre helse. Energibehandling har blitt brukt til å behandle ulike helsetilstander. Det finnes flere tilnærminger til energimedisin, som hands-on (fysisk berøring), hands-off (energiberøring) og fjernbehandling, der terapeuten og klienten er på forskjellige steder. [Approaches to Understanding Breast Cancer, Ramadevi Subramani, Rajkumar Lakshmanaswamy, in Progress in Molecular Biology and Translational Science https://www.sciencedirect.com/bookseries/progress-in-molecular-biology-and-translational-science , 2017]

Energimedisin inkluderer alle energetiske og informative interaksjoner som er et resultat av selvregulering eller forårsaket gjennom andre energikoblinger til sinn og kropp. I tillegg til ulike terapeutiske energier som vi kan bruke, er det også energipulser fra miljøet som påvirker mennesker og dyr på en rekke måter. For eksempel har lavnivåendringer i magnetiske, elektriske, elektromagnetiske, akustiske og gravitasjonsfelt ofte dype effekter på både biologi og psykologi. I tillegg til energier som har sin opprinnelse i miljøet, er det dokumentert at mennesker er i stand til å generere og kontrollere subtile, ennå ikke målbare energier som ser ut til å påvirke både fysiologiske og fysiske mekanismer. [Review of Pertinent Anatomy and Physiology, Sandy Fritz MS, NCTMB, ... Glenn M. Hymel EdD, LMT, in Clinical Massage in the Healthcare Setting https://www.sciencedirect.com/book/9780323039963/clinical-massage-in-the-healthcare-setting , 2008]

Energibehandling kan gjennomføres, når du er fysisk tilstede eller ved fjernbehandling, f.eks. via en videokonsultasjon. Behandlingen kan også omfatte kraniosakralterapi. Du er fullt kledd i timene. Du kan velge mellom timer på 45 og 90 minutter.

Parets Shadow

Parterapi/-coaching/-opplæring

Jeg tilbyr coaching/terapi/opplæring til par som ønsker å finne bedre måter å kommunisere på, som opplever utfordringer i parforholdet - f eks konflikter, psykisk smerte, likegyldighet, avstand, utroskap, manglende tillit eller annet - og som ønsker å finne tilbake til det gode i forholdet.

 

En time varer i 90 minutter og er fordelt ca 50-50% mellom terapi/coaching og opplæring, der pedagogiske prinsipper som opplysning og øvelser, benyttes. Terapi dreier seg ofte om å lære å tenke og handle på en ny mate. Ordtaket "man kan ikke lære en gammel hund nye kunster" har vist seg å ikke stemme. Timer kan holdes fysisk eller på nett.

massasje

Kraniosakralterapi: jording og avspenning

Kraniosakralterapi (KST) har sitt utspring i osteopati og var utviklet av den osteopatiske legen John E. Upledger på 1970-tallet. KST er en dypt avslappende og skånsom behandlingsform som benytter myk berøring i møte med spenninger og blokkeringer i kroppen. Behandlingen kan føre til dyp avspenning, noe som kan skape bedre flyt i kommunikasjon mellom hodet (kraniet), korsbenet/bekken (sakrum) og halebenet. En forbedret flyt påvirker hele kroppen: det sentrale nervesystemet, bindevevet, beinstrukturen, meridianer og organer. Metoden kan brukes for å lindre psykiske og emosjonelle plager, stress og spenninger, smerte og symptomer knyttet til traume. Den støtter også bearbeiding av traumer, personlig utvikling og jording, og integrering av prosesser og ny læring.

 

Da jeg er under opplæring fokuserer jeg for tiden på behandling som støtter jording og avspenning.

 

En time varer i 45 minutter og kan holdes fysisk eller på nett. Du er fullt kledd i timene. Timer fokuserer på kraniosakrale grep som undervises i på utdanningsprogrammet  ved Vaajma Academy. En voucher (kupong) for tre timer kan kjøpes for rabatt eller timer kan betales individuelt.

OBS! Jeg er under opplæring i kraniosakralterapi.

slank Hodetelefoner

Safe and Sound Protocol for traume

Safe and Sound Protocol (Trygt og godt-skjema) er utviklet av dr. Stephen Porges og er laget for å redusere stress og lydfølsomhet, mens den samtidig styrker evnen til sosial samhandling og motstandsstyrke (resiliens). Intervensjonen er basert på dr Porges polyvagale teori og åpner døra for forbedret kommunikasjon og mer effektiv terapi ved å roe den fysiologiske og emosjonelle tilstand.

 

SSP involverer å lytte til musikk som er blitt justert på en spesifikk måte for å stemme om nervesystemet ditt (en regulerende tilstand) for å introdusere en opplevelse av trygghet og evne til sosialt samvær. Dette gjør at du i større grad kan tolke hva folk sier, men spesielt: språkets følelsesmessige betydning. Når mellommenneskelige samhandling forbedres, ser man ofte spontant sosialt atferd og en bedret evne til å lære, selvregulere, og engasjere.

 

SSP er en forskningsbasert terapi som viser tydelige resultater på følgende områder:

Sosiale og emosjonelle vansker

Lydsensitivitet

Angst og traume-relaterte utfordringer

Konsentrasjonsvansker

Stress/triggere som påvirker sosialt samkvem

En time varer i 45 minutter og kan holdes fysisk eller på nett.

Korsangeren

Stemme og fremføring

Jeg har en treårig sang- og stemmepedagogutdanning fra Complete Vocal Institute i Danmark, en mastergrad i musikkterapi fra Norges musikkhøgskole med stemme som hovedinstrument, og en fireårig spesialisering på masternivå i psykoterapi (kunst- og uttrykk) fra Universitetet i Sørøst-Norge og Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon. I tillegg har jeg mange års erfaring med Alexanderteknikken og Alfred Wolfsohn/Roy Hart-metoden.

 

Jeg tilbyr lek-baserte timer med fokus på blant annet sang/stemme, tolkning, fremføring, kontakt med publikum ev også prestasjonsangst / sceneskrekk / eksponeringsangst.. En time varer i 45 minutter og kan holdes fysisk eller på nett.

Timer
Kontakt
bottom of page