Katrine SFM-tilbud-bilde-rotert.jpg

Jeg benytter kunst- og uttrykksmetoder i arbeidet med:

•Prestasjonsangst

•Utfordringer knyttet til PMS og

   stress

•Avhengighet

•Å sette grenser

•Selvaksept

•Styrke selvfølelse og identitet

•Finne tilbake til lek og livsgnist

Bro over en Lake

•Individuelle terapi-/coachingtimer

•Par-/gruppeterapi/-coaching

•Selvutviklingspedagogikk

•Trening i mindful kommunikasjon

•Trening i jording/tilstedeværelse

•Traumebehandling med EMDR

•CEA-metoden™ for å nå mål

•Kraniosakralbehandling/healing

•Stemme- og performancetrening

    inkl prestasjonsangst

•Diverse workshops og foredrag