top of page
Miriams tjenester - SfM

•Individuelle terapi-/coachingtimer

•Par-/gruppeterapi/-coaching

•Selvutviklingspedagogikk

•Trening i mindful kommunikasjon

•Trening i jording/tilstedeværelse

•Traumebehandling med EMDR

•CEA-metoden™ for å nå mål

•Energiterapi

•Stemme- og performancetrening

    inkl prestasjonsangst

•Diverse workshops og foredrag
•Utdanning/trening for psykoterapeuter, coacher m fl

bottom of page